Bất động sản văn phòng,
thương mại, nhà ở

Văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê, khách sạn, nhà ở

Thi công xây lắp,
M&E và hoàn thiện

Chúng tôi đã thi công các công trình lớn như Toyota Đông Sài Gòn...

Quản lý dự án
& tư vấn giám sát

Chúng tôi đã tham gia tư vấn, quản lý dự án, giám sát nhiều công trình

Các dự án tham gia