Savico Invest Coporate

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Savico Invest tự hào có một lịch sử trải dài, cùng với đó là những con người lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn và luôn tự tin mang đến thành công cho công ty.

Ông NGUYỄN VĨNH THỌ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc
Bà PHAN THỊ THU THẢO
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Bà NGUYỄN HOÀNG VI PHƯƠNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Giám đốc Tài chính
Ông TRẦN THÁI SƠN
Bà LÊ THỊ THANH THUỶ
Ông HUỲNH HOÀNG HƯNG
Ban kiểm soát