Savico Invest Coporate

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • 2016 – Thành lập công ty Savico Invest
  • Tháng 01/2018 – Tòa nhà Savico Invest Office được cấp giấy phép xây dựng
  • Tháng 05/2019 – Tòa nhà Savico Invest Office cất nóc và hoàn thành phần thô
  • Tháng 12/2019 – Tòa nhà Savico Invest Office hoàn tất, nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng